Évközi 32. vasárnap

2021. november 7.

Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik,
az többet ad, mint a bőkezű gazdagok. (Mk 12,38-44)

  1. November egész hónapjában érvényesen búcsút nyerhetünk magunknak, elhunyt szeretteinknek. Ehhez szükséges, egy temetőt felkeresni, ott egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozni. További feltétele a búcsú elnyerésének, ha gyónunk, áldozunk és a pápa szándékára imádkozunk.
  2. November 11. csütörtök Szent Márton püspök emléknapja.
  3. Örömünkre szolgál, hogy a kedves testvérek rendszeresen mondatnak misét elhunyt szeretteikért november hónapban. Mivel minden egyes kérésnek nem tudunk eleget tenni, ezért a kihelyezett borítékokban elhunyt szeretteink nevét adhatjuk be a sekrestyébe vagy perselyezéskor. Egész novemberben értük mondjuk a délutáni szentmiséket.
  4. Kérjük, hogy mások egészségének megóvása érdekében templomunkban és az urnatemetőben ismét viseljenek szájmaszkot.

Dr. Estanislao Mazzuchelli

templomigazgató