Évközi 31. vasárnap

2021. október 31.

A főparancs a szeretet Isten és embertársaink iránt (Mk 12,28B-34)

  1. November 1-je mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep. Szentmise az ünnepi miserendnek megfelelően 9 órakor, 11. 30 kor, és 17.15-kor. Kedden november 2-án halottak napja. E napok alatt hosszabb ideig lesz lehetőség az urnatemető látogatására.
  2. A megszokott rendtől eltérően idén az urantemetőt, a Városház utcai felől az udvaron keresztül a kápolna bejárat felől lehet megközelíteni,  vasárnap, és hétfőn 8-18 óráig, kedden 10-18 óráig látogathatják a kedves hívek.   Ezeket az időpontokat megtalálhatják a hirdetőtáblán is.
  3. November első hetében, november nyolcadikáig minden nap búcsút nyerhetünk magunknak, elhunyt szeretteinknek. Ehhez szükséges egy temetőt felkeresni, ott egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozni. További feltétele a búcsú elnyerésének, ha gyónunk, áldozunk és a pápa szándékára imádkozunk.
  4. Örömünkre szolgál, hogy a kedves testvérek rendszeresen mondatnak misét elhunyt szeretteikért. Mivel halottak napja környékén minden egyes kérésnek nem tudunk eleget tenni, ezért a kihelyezett borítékokban elhunyt szeretteink nevét adhatjuk be a sekrestyébe vagy perselyezéskor.
  5. Egész novemberben értük mondjuk a délutáni szentmiséket.

Kérjük, hogy mások egészségének megovása érdekében templomunkban és az urnatemetőben ismét viseljenek szájmaszkot.

Dr. Estanislao Mazzuchelli

templomigazgató