Évközi 30. vasárnap

2021. október 24.

Mester, add, hogy lássak (Mk 10,46-52)

  1. A Missziós gyűjtés eredményes volt, hálásan köszönjük kedves híveink adományait, a beérkezett összeget továbbítjuk a Főegyházmegye felé.
  2. Hétfőn, november 1-én, Mindenszentek ünnepe, kedd, november 2-a halottak napja leszEzért szombattól október 30.- átől 4 napon keresztül lesz hosszabb ideig lehetőség az urnatemető látogatására. A megszokott rendtől eltérően idén az urantemetőt , a Városház utcai felől az udvaron keresztül a kápolna bejárat felől lehet megközelíteni,  szombaton 10 – 18 óráig vasárnap, és hétfőn 8-18 óráig, kedden 10-18 hétfőn óráig látogathatják a kedves hívek.   Ezeket az időpontokat megtalálhatják a hirdetőtáblán is.
  3. Mindenszentek napja, november elseje, hétfő, parancsolt ünnep. Vasárnapi miserendet tartunk templomunkban:  9-kor, 11.30-kor és 17.15-kor lesz szentmise.
  4. November első hetében, november nyolcadikáig minden nap búcsút nyerhetünk magunknak, elhunyt szeretteinknek. Ehhez szükséges egy temetőt felkeresni, ott egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozni. További feltétele a búcsú elnyerésének, ha gyónunk, áldozunk és a pápa szándékára imádkozunk.
  5. Örömünkre szolgál, hogy a kedves testvérek rendszeresen mondatnak misét elhunyt szeretteikért. Mivel halottak napja környékén minden egyes kérésnek nem tudunk eleget tenni, ezért a kihelyezett borítékokban elhunyt szeretteink nevét adhatjuk be a sekrestyébe vagy perselyezéskor.
  6. Egész novemberben értük mondjuk a szentmiséket.

Dr. Estanislao Mazzuchelli

templomigazgató