Szentségek

HÉT SZENTSÉG A KERESZTÉNY ÉLET FONTOS PILLANATAIRA

Az Újszövetség szentségeit Jézus Krisztus alapította, amelyek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és  növekedést, a gyógyulást és a küldetést. A szentségek tehát egymásra épülnek a következők szerint:

 

   • A keresztény beavatás szentségei: keresztség, bérmálás, oltáriszentség
   • A gyógyulás szentségei: bűnbánat, betegek kenete
   • A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: egyházi rend, házasság

Az egyes szentségek egymáshoz való viszonyában Aquinói Szent Tamás párhuzamot fedez fel a földi és a természetfeletti élet között:

 

   • a keresztség ajándékozza az embernek a természetfeletti életet
   • a bérmálás teszi a megkereszteltet tökéletes kereszténnyé
   • az oltáriszentség adja az élelmet
   • a bűnbánat –gyónás- a beteg gyógyulásának felel meg, illetve a halálos bűn miatt elveszett lélek vissza kapja az életet ajándékozó kegyelmet
   • a betegek kenete a testi egészség visszanyerését szolgálja vagy azt az erőt adja a léleknek, amelyre annak a földi életből az örök életbe való átmenetelekor szüksége van
   • az egyházi rend – papszentelés – szentsége egy természetfeletti közösség vezetéséhez ad felhatalmazást
   • a házasság szentsége az eljövendő mennyei polgárok növekedését szolgálja

GYAKORLATI ISMERETEK