Pünkösd

Pünkösd napja

Habár Jézus felment a mennybe, megígért egy nagyon fontos ajándékot a Vigasztálasunkra. Az utolsó vacsorán azt mondta:Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm(Jn 16, 7-8).
A Szentlélek Isten. Az Ószövetségben a Szentlélek  terem, alkot: A föld puszta volt és üres,olvashatjuk a teremtés könyvében,sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
A semmiből vagy a káoszból teremtett, mert mindenható.
Amikor teremtette az embert, Isten ilyen módon adja neki a lelket:a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét.
A Szentlélek teremtett és alkotott akkor is és most is alkothat. Sőt bűnbeesés után, Jézus által a Szentlélek újra terem, adja az embernek a természetfölötti életét. Megadja a hét ajándékot a békét és az örömöt.
Újra teremti az emberek benső univerzumát. Ha az emberek  bűnbocsánatot tartanak akkor megadja nekik az ő kegyelmét.
Az Egyház mindig  javasolta a Szentlélek iránti engedelmességet.
 A Szentlélek Isten műveit végzi el a világban;Ő az, aki, amint a liturgia mondja nekünk, az adományok ajándékozója, a szívek világossága és a lelkek vendége, nyugalom a megfáradtaknak és vigasztalás a síróknak. Az Ő segítsége nélkül nincs semmi, ami színtiszta és értékes lenne az emberben, mert Ő megtisztítja, ami szennyezett, meggyógyítja, ami megsebesült, lángra lobbantja, ami kihűlt, irányt mutat annak, aki tévútra jutott. Ő vezeti az embereket az üdvösség és az örök boldogság kikötőjébe.
Sok ajándékot kapunk Tőle, és amikor elfogadjuk, vele együtt kapjuk meg Isten békéjét és az örömöt.
Isten egy új illatszerrel lát el bennünket. A keresztények képessé válnak arra, hogy Isten tanúi legyenek.
Bár Jézus mennybemenetele után már nincs itt testileg, de pünkösd után itt van az Ő Lelke.