Egyházi hozzájátulás

Bankszámlaszám: 
CIB 10700206-24667100-51100005

IBAN: HU70107002062466710051100005

SWIFT kód (BIC): CIBHHUHB

Segítségét, felajánlását nagyon szépen köszönjük!

PayPal-on kersztül:

Az egyházi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját temploma működését. Ez nem jelent mást, mint hogy a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is, kifejezésre juttatva ezzel is, hogy fontosnak tartjuk azt.

Az egyházi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely a templom működését lehetővé teszi. A befizetett egyházi hozzájárulást teljes egészében a templom céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás a templomigazgatóságban az ingatlanok (iroda és a templom) fenntartása. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templom fűtése, a villany-, és a vízdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jellegű díjait. Ezen felül programok szervezésére, támogatására is fordítjuk ezeket az összegeket.

Az egyházi hozzájárulás irányadó mértéke a jelenlegi egyházi ajánlások szerint az éves nettó jövedelem 1%-a, de természetesen mindenki a lehetőségeinek mértéke szerint dönti el, hogy milyen összeggel járul hozzá az templomigazgatóság működéséhez (több testvérünk igyekszik ettől magasabb összegű hozzájárulást adni).

Fontos, hogy bár az egyházi hozzájárulás ajánlott mértéke 1%, ez nem ugyanaz, mint az SZJA egyházak számára felajánlható 1%-a!

Az egyházadó befizetése szintén történhet készpénzben a sekrestyében vagy az atyáknál és átutalással a templomigazgatóság bankszámlaszámára. Egyre többek által kedvelt mód a havi állandó átutalás beállítása a fenti bankszámlaszámra, mert így egész évben eloszlik az egyházadó összege és nem jelent egyszeri, nagyobb terhet annak megfizetése. A templomigazgatóság szempontjából szintén a havi állandó átutalás a legkedvezőbb választás, hiszen a fent részletezett kiadások többsége is havi állandó jelleggel jelentkezik.